Eemnes, 9 januari 2014 | Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest in kort geding van 31 december 2013 geoordeeld dat WaterVision misleidende reclame heeft gemaakt, omdat WaterVision naar het oordeel van het hof niet voldoende de eigenschappen van haar verlichting kon bewijzen.

Wij mogen daarom bepaalde mededelingen van het hof niet meer doen. Ook heeft het hof ons bevolen een rectificatietekst via onze nieuwsbrief aan onze relaties toe te sturen en die tekst ook de komende maanden op onze website te tonen.

Naar onze overtuiging hebben wij ons niet schuldig gemaakt aan misleidende reclame. Niet voor niets komt onze verlichting vrijwel altijd als beste uit de bus bij een door een mogelijke opdrachtgever georganiseerde vergelijkende test. Om een idee te krijgen van de projecten die wij de afgelopen jaren hebben verzorgd, verwijzen wij u graag naar de lijst met gerealiseerde projecten op onze website.

Wij vinden dat wij in onze reclame-uitingen steeds geprobeerd hebben zo duidelijk mogelijk te zijn over de prestaties van onze LED lampen. Het probleem is echter dat LED verlichting nieuwe technische mogelijkheden biedt, met name ook bij toepassing onder water, waarvoor geen wetenschappelijk of wettelijk geaccepteerde meetmethoden beschikbaar zijn.

Daarom moeten wij ons baseren op observaties van het menselijk oog als het gaat om zaken als:

  • de zichtbaarheid van zwemmers onder water
  • de hoeveelheid licht in water
  • de mate van gelijkmatige spreiding van licht in water
  • de mate van uittreden van licht uit water

Zaken die stuk voor stuk essentieel zijn voor niet alleen de lichtbeleving in zwembaden, maar juist ook – en belangrijker – voor de veiligheid in zwembaden, in het bijzonder ook met het oog op het voorkomen van vermoeidheid bij badmeesters die in het zwembad intensief toezicht moeten houden.

Wij hebben professor Khanh, hoogleraar lichttechniek aan de Technische Universiteit Darmstadt, gevraagd onderzoek te doen naar de kwaliteit van onze LED verlichting in vergelijking met traditionele halogeenverlichting.

Onder zijn toezicht is op 22 oktober 2013 een vergelijkend onderzoek verricht in het Seilerseebad te Iserlohn, waarbij 80W Bright White, Spring White en Mediterranean Blue LED onderwaterlampen van WaterVision zijn gemeten ten opzichte van 200W halogeenlampen met een lichtstroom van 5.800 lumen.

Aan de hand van de meetresultaten komt professor Khanh tot de conclusie dat de verlichtingssterkte van genoemde LED lampen van WaterVision tot een factor 6,5 hoger is dan die van de genoemde halogeenlampen. Wij begrijpen dan ook niet hoe het hof tot een andere conclusie heeft kunnen komen.

Meetrapporten van professor Khan vindt u via onderstaande links:

Meetrapport prof. Khanh.PDF

Addendum meetrapport prof. Khanh.pdf